มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหารจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1716 ครั้ง

มทร.ธัญบุรี จับมือเครือข่ายอาหาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation and Smart Farm

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าเรื่องราวด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, Food Industry Research and Development Institute (Taiwan), Louisiana State University (USA), Universiti Sultan Zainal Abidin (Malaysia), E. G. S. Pillay Engineering College (India) พร้อมด้วย Yunnan University และ China Academy of Chinese Medical Sciences (China) จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference) ในหัวข้อ “Food Innovation and Smart Farm :FISF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 ก.ค. 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ผู้สนใจสามารถศึกษาและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ www.fisf.rmutt.ac.th
รศ.ดร.ประเสริฐ ยังกล่าวอีกด้วยว่า การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้จะก่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับงานวิจัย อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ที่เกิดให้ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1716 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *