ขนส่งระยอง ฟันผู้ประกอบการรถตู้ บขส.แห่งที่ 2 ปมโชเฟอร์ทะเลาะวิวาทแย่งผู้โดยสาร ปรับ 2,000 บาท คาดโทษหากเกิดขึ้นซ้ำอีกเพิกถอนใบประกอบกิจการ

  วันที่ 17 ต.ค

Read more