นายแพทย์ สสจ.ยะลา ชี้สาเหตุผู้ป่วยหัดเสียชีวิต ไม่เคยรับวัคซีนและพามาพบแพทย์ช้า ผวจ.สั่งนายอำเภอตั้งศูนย์ตอบโต้โรคหัดระดับอำเภอแล้ว

  จากสถานการณ์ก

Read more