งานแรก สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชุดใหม่ หลังยุบสมาชิกชุดเดิมทิ้ง โดยรองผู้ว่าราชจังหวัดได้ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวา

Read more

ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดยะลา เขต 3 แต่ละพรรคเดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อแนะนำตัวการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรก

วันที่ 14ธ.ค.61  บรร

Read more