โรงานน้ำตาลมิตรเกษตรสมบูรณ์ หลายหน่วยงาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ หลังเตรียมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลแห่งใหม่

  เมื่อเวลา 09.

Read more