9มหาวิทยาลัยจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ในชื่อ “Love Scine Game” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 หรือ “Love Science Games” โดยขบวนพาเหรด ซึ่งนำโดยวงดุริยางค์ ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้นำขบวนผู้ถือป้าย ตลอดจนนักกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 9 มหาวิทยาลัย เข้าสู่สนามกีฬา เพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีรศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และนักกีฬา จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในนาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะ วิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 “Love Science Games”

สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ที่มีความร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและประสบผลสําเร็จตามพันธกิจในการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยใช้ชื่อว่า “Love Science Games” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 760 คน
สําหรับกิจกรรมกีฬา ประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ กินวิบากหมู กระทะ วิ่งสามัคคี ส่วนกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 2 คน บาสเกตบอล ชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง และเปตองคู่ผสม ทางด้านของ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 หรือ “Love Science Games” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมาชิก เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 9 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย ซึ่งมีทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล ทําให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ห่างไกลจาก โรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ที่สมาชิกเครือข่ายให้ ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *