ข้อควรรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

วันที่ 11 ก.พ.62 นายอภิชาติ วงษ์กาฬสินธุ์ จัดหางานจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานประกอบการหลายๆแห่ง ต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวเนื่องจากขาดแรงงานในการทำงาน จึงอยากแนะนำถึงอาชีพและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว รวมถึงโทษต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ โดยอาชีพที่แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้นั้นมีอยู่ 11 อาชีพด้วยกัน ประกอบไปด้วยประมงทะเล ประมงน้ำจืด แล้วก็เป็นกิจการที่ต่อเนื่องกับประมงทะเล กิจการเกี่ยวกับเกษตร ปศุสัตว์ โรงสีข้าว โรงอิฐ โรงน้ำแข็ง การขนถ่ายสินค้าจำพวกก่อสร้าง เหมืองแร่ รับใช้ในบ้านและอื่นๆที่จังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณากำหนด
สำหรับขั้นตอนการนำเข้าแรงงานนั้น รัฐบาลได้กำหนดไว้มีอยู่ 3 ขั้นตอน คืออันดับแรกนายจ้างต้องมาแจ้งตำแหน่งงานว่างกับจัดหางานจังหวัดก่อนว่ามีตำแหน่งงานว่างเนื่องจากคนไทยไม่เข้ามาทำงาน จากนั้นนายจ้างสถานประกอบการ ก็จะต้องเลือกบริษัทที่จะให้นำเข้าแรงงานต่างด้าว ที่เหลือก็เป็นการเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆอย่างละ 5 ชุด มีทั้งสำนำทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนการค้า หนังสือหน้าทะเบียนพาสปอร์ตของแรงงานต่างด้าว เอกสารยืนยันตัวบุคคล เช่นบัตรประจำตัวประชาชนของแรงงานต่างด้าวแล้วก็รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เพื่อมายื่นที่สำนักงานจัดหางาน กระบวนการที่ 2 นายจ้างจะได้เอกสาร ซึ่งนายจ้างต้องไปยื่นขอวีซ่าประเทศต้นทาง ตามสถานฑูตไทยหรือกงสุลไทย หลังจากนั้นจะได้วีซ่าทำงานก็เดินทางเข้าไปที่ศูนย์แรกรับ เช่นถ้าเป็นแรงงานพม่าก็จะมาทางแม่สอด แต่ถ้าเป็นกัมพูชาก็จะเป็นทางสระแก้ว ถ้าเป็นสัญชาติลาวก็จะเข้ามาทางจังหวัดหนองคายและนครพนม สำหรับกระบวนการขั้นที่ 3 นั้นจะเป็นการไปตรวจสุขภาพ พอได้ใบตรวจสุขภาพก็นำมาให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดพร้อมกับใบอนุญาตทำงานที่ได้มาจากศูนย์แรกรับ ก็เสร็จขบวนการขั้นตอนในการทำ MOU แรงงานต่างด้าวก็จะสามารถทำงานได้ตามสิทธิที่ข้อได้ตามปกติ


สำหรับโทษของการกระทำผิดในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั้นเดิมจะมีโทษหนัก ซึ่งรัฐบาลได้มีการปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2561 ตอนนี้แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำงานที่นอกเหนือจากสิทธิ์จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ให้แรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานเกินสิทธิ์ ก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน นอกจากนั้นถ้านายจ้างยังกระทำความผิดครั้งที่ 2 ก็จะมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท รวมถึงจะไม่มีสิทธิ์จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี อันนี้คือโทษเบื้องต้นก่อน นอกจากนั้นก็จะมีโทษเกี่ยวกับเรื่องนายจ้างที่ยึดเอกสารสำคัญหรือใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว อันนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท แล้วก็จะมีโทษปรับเกี่ยวกับนายจ้างที่ขออนุญาตทำงานและนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแล้วแต่ไม่ได้ทำการแจ้งภายใน 15 วัน ก็จะมีโทษปรับ 20,000 บาท แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่แจ้งเข้าให้ทราบถึงนายจ้าง สถานที่ทำงาน ลักษณะงาน ก็จะปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือถ้าแรงงานต่างด้าวทำงานแล้วและมีใบอนุญาตทำงาน แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าพนักงานไปตรวจไม่สามารถแสดงบัตรได้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามขั้นตอน MOU แล้ว ก็มีสิทธิ์เบื้องต้นคือเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนงานไปทำงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการรายอื่นก็สามารถทำได้ โดยสิทธิเบื้องต้นจะกำหนดให้นายจ้างรายใหม่กับนายจ้างรายเดิมต้องทำการตกลงกันก่อนว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการใครจะผู้รับผิดชอบ ถ้าตกลงกันได้ก็จะเปลี่ยนนายจ้างได้ แต่ถ้า 2 ปีแล้วสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้เลย นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนประเภทกิจการที่ตัวเองได้รับอนุญาตได้เช่นเดียวกัน

 

//////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *