ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านการเขียนนักเรียนยะลา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่าน การเขียนนักเรียน
ยะลา – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำบุคลากรในสังกัดตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบทั้ง 32 โรงเรียน
นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้กำหนดจัดการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่าน และการเขียนของนักเรียนในสังกัด ทั้งนี้ให้มีการประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการสร้างรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เลือก หรือพัฒนากลยุทธ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน เข้าใจในเรื่องที่อ่าน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *