สภากาชาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค1

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี
สภากาชาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่12 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ครั้งที่ 1 /2562 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และจังหวัดนนทบุรี ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานและได้รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายพร้อมชมวีดีทัศน์พร้อมแนะนำจังหวัดปทุมธานี พร้อมชมการแสดง เรื่องพระราชาในนิทาน จากเด็กพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

จากนั้น นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดได้นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เชิญขบวนธงชาติและธงกาชาดขึ้นสู่เวที
นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานในนามเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 รวม 5 จังหวัด ว่า การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอไม่น้อยกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี เพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
การประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดทั้ง 5 จังหวัด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของเหล่ากาชาด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งานของเหล่ากาชาดจังหวัด จึงเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรลุตามเป้าหมาย ในครั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง”ก้าวตามรอยพระบาท ช่วยกาชาดด้วยจิตอาสา”โดย ดร.อภิชาติ ดำดี
นอกจากนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 ยังได้เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมชาวมอญภายในจังหวัดปทุมธานี โดยเดินทาง ไปที่วัดจันทน์กะพ้อ วัดสวนมะม่วง วัดเจดีย์ทอง วัดท้ายเกาะใหญ่ วัดโบสถ์สามโคก วัดสิงห์ วัดศาลาแดงเหนือ วัดมะขาม และไหว้เซียนแปะวัดศาลเจ้า เพื่อขอพร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *