ปลื้ม…ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คว้าแชมป์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1104 ครั้ง

 

ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คว้าแชมป์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ พร้อมแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบเมืองนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับจากรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนครนายก และสถานศึกษาอย่างยิ่ง ด้วยการคว้ารางวัลชนะการแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ได้แก่ ทีมขนหุ่นปราการชล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย นายอวิวุทธิ์ บุตรทา นายณัฐพันธ์ คำแสง นายอรรคเดช ราษฏร์เจริญ นายธนากร เกตุดี นายพีระพงษ์ สระพล นายปัญจพล ชไมพรเลิศสกุล นายณัฐกิตติ์ พึ่งทรัพย์ นายบริพัตร หาญกลิ้ง นายจีรศักดิ์ จารุศิริวัฒนา นายสานุวัฒน์ จิตรตรง นายณัฐวุฒิ ทองแดง และนายณัฐพล บุตรเนียม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผลงาน ENT Smart Farm รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of Thinks : IOT) จากงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นายฐิติกร แสงพันธ์ นางสาวรัตนาภรณ์ ติ๊บปง นางสาวพลอยอารี ลำไย นางสาวจินดาพร มาอุบล นายจักรินทร์ มีสุข นางสาวณัฏชา สุตะคาน นายพันธกร ทะชีนาม นายกิตติพงษ์ แก้วเงิน นายสันติภาพ นินทลักษณ์ และนางสาวสุวัจนา บุญศิริ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลชนะเลิศทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง (Mobile Amplifier) ได้แก่ นายอัมฤทธิ์ สุนันทา และนายอภิชาต สีสืบมา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานคอนกรีต ได้แก่ นายภัทรธร บัวจร นายปองพล สิงหา และนางสาววันวิสาข์ คงคร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ซออู้) ได้แก่ นายธนากร บุญเจริญ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะประเภทร้องเพลงสตริงหญิง ได้แก่ นางสาวจิตสุภา อุดมพร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายสราวุธ เขียวสิริ นายโอฬาร บุญเจริญ และนายกฤษณะ ทองหนู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า การแข่งขัน Sentence Contest 2019 นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายกันตชาติ ภูริวิทยวัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายฐิติกร ทองเตี้ย รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีรวัฒน์ เอี่ยมอุดม และรองชนะเลิศอันดับ 3 นายธนรัชต์ หวังอาษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งทั้งหมดนี้ มีความรู้สึกยินดี และขอแสดงความชื่นชมที่ได้เห็นนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความสามารถในทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เป็นสังคมนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อไป ..

//////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1104 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *