เทศบาลนครระยองอบรม อสม.เพิ่มศักยภาพการทำงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 657 ครั้ง

เทศบาลนครระยองอบรม อสม.เพิ่มศักยภาพการทำงาน
ที่ห้องประชุมอาคารพระปริยัติธรรม วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง ซึ่งสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยองจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง เจ้าหน้าที่อสม. เข้าร่วมโครงการ
นายวรวิทย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีความรู้ความสามารถในการกำหนดปัญหา วางแผนแก้ไข รวมทั้งตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในชุมชน รวมทั้ง เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้งานของ อสม.ใหม่ ๆ ให้เกิดการพัฒนามีศักยภาพทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปใช้กับตนเองและผู้ป่วย รับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การฝึกอบรมมีทั้งความรู้ใหม่ที่คณะวิทยากรจะสอนให้รวมถึงการทบทวนความรู้เดิมที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
จากนั้น นางสาววิภูษิตา มั่นเกษตรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ อสม. เทศบาลนครระยอง พร้อมทั้งแจ้งเตือนการส่งรายงานเรื่อง ลูกน้ำยุงลาย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “จิตเวชฉุกเฉิน” และ “การคัดกรองผู้ป่วยโรคจิตและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน” โดยนางศุภมาศ บำรุงรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมงานกลุ่มจิตเวช โรงพยาบาลระยอง ที่นำความรู้พร้อมตัวอย่างมาเป็นกรณีศึกษาให้กับ อสม. เทศบาลนครระยองที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 657 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *