หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่หนองบัวลำภู ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักและราคาสินค้าตลาดแลงแม่สำเนียง

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันก่อน นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายบัญชา ภู่อมร หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมตลาดแลงแม่สำเนียง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาด 180 แพง ถนนหนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู และจากการตรวจเยี่ยมถือเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนเครื่องชั่งตวงวัด

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ และใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านปริมาณและน้ำหนัก
ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด ตามติดสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดในหมวดที่สำคัญๆ ได้แก่ หมวดอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานให้ส่วนกลางได้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแล และประกอบการพิจารณาเป็นภาพรวมของผู้บริหารกระทรวง ในส่วนของเครื่องชั่งตวงวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในสถานประกอบการรับซื้อพืชไร่ โรงสี ท่าข้าว โรงงาน ตลาดสด ตลาดนัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมตลาดแลงแม่สำเนียง เบื้องต้นขอชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ใช้เครื่องชั่งที่มีมาตรฐานเที่ยงตรง จะมีบางเครื่องเท่านั้นที่อาจจะเสื่อมไปสภาพตามกาลเวลาและสภาพการใช้งาน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ส่วนการติดป้ายราคานั้นก็มีเจ้าของแผงบางรายที่มีการละเลย และก็มีการว่ากล่าวตักเตือน ขอฝากให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดนี้ไว้ว่า การที่จะรักษาตลาดนี้ให้เป็นที่รู้จักค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากเครื่องชั่งที่เที่ยงตรงแล้ว จะต้องมีการติดป้ายราคาสินค้ารวมถึงการเป็นมิตรกับผู้ซื้อเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเจ้าของตลาดที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันรักษามาตรฐานของตลาดแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปต่อไป

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้ายว่าในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้เจ้าของแผงสินค้าส่วนน้อยยังปล่อยปละละเลยไม่ติดป้ายราคาให้ผู้บริโภคทราบราคาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือมีแต่ไม่เป็นปัจจุบัน ในขณะที่เครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐานแต่การวางตราชั่ง ยังไม่เปิดเผยตัวเลขที่บ่งบอกน้ำหนักของสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจน ในเบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือนหากยังฝาฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *