สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับ สนง.สธ.จังหวัดอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเพิ่มการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

พระสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพิ่มการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  พระภิกษุสงฆ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ 15 มีนาคม 2562 ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร   พระครูเกษมจันทวิมล หรือ พระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ เข้าร่วมกว่า 300 รูป
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดจุดเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบาง เช่น พระสงฆ์ สามเณร ผู้นำศาสนา ให้ได้รับการสนับสนุนการจัดถวายความรู้การดูแลสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อนำไปขยายผลต่อในกลุ่มพระสงฆ์และประชาชน และสามารถให้พระสงฆ์เข้ารับบริการในหน่วยบริการได้ทุกระดับ (รพช./รพศ./รพท.) ได้ทั่วประเทศและขยายชุดสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ ให้ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (เชิงรุก) ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระสงฆ์
อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้บูรณาการในการดำเนินโครงการฯขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ถุงสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน้าที่ที่สำคัญได้แก่การลงทะเบียนสิทธิ การใช้สิทธิเป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยต่างๆอีกด้วย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *