อธิการมร.ชร.ขอบคุณทุกฝ่ายฯ ที่ร่วมงาน“กาสะลองคำเกมส์”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1410 ครั้ง

“กาสะลองคำเกมส์” กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ที่ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม(พิษณุโลก) กำแพงเพชร และ นครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ก็ได้ปิดฉากลงแล้วที่มี มรภ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62) ด้วยการแสดงชุดของชมรมรวมพลังชุมชน(นศ.ชาติพันธุ์ม้ง) การแสดงวัฒนธรรมจีนของนศ.จีน และ“ราชภัฏสดุดี” ทั้ง “พญานาคพ่นน้ำ” (มังกรพ่นน้ำ-พิธีเปิดพ่นไฟ จากตำนานเวียงหนองหล่ม อ.เชียงแสน)ที่สื่อถึงความสงบสุขและและร่มเย็นแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้…
ส่วนพิธีเปิดเมื่อ 15 มี.ค.นั้นต่างก็ประทับใจจากการแสดงดนตรี CRRU Brass project (4Bear)นศ.โปรแกรมดุริยางคศาสตร์ สำนักวิชาสังคมฯ รองแชมป์ฯระดับประเทศฯที่ควบคุมวงโดย อ.น็อต- อ.อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล และ ผศ.องอาจ อินทนิเวศ ประธานโปรแกรมฯ ตามด้วย 2 ชุดใหญ่ในพิธีเปิด คือชุด “CRRU Campus in Garden” แทรกด้วยลีลาพลิ้วไหวอ่อนช้อยด้วยชุดกาสะลอง และปิดท้ายด้วย ชุด “แสงไฟแห่งศรัทธา สู่กีฬาแห่งไมตรี” ที่เปิดงานด้วย “พญานาคพ่นไฟ” หรือมังกรพ่นไฟที่ตื่นเต้นเร้าใจจากนักศึกษาร่วม 300 คน ด้วยสารพัดลีลาอันสง่างาม…ในยามเย็นใกล้ค่ำ ผู้รับผิดชอบบุคคลและทีมผู้ฝึกซ้อมทั้งพิธีเปิดและปิดนั้น ควบคุมการแสดงและแต่งเพลงโดย นายศิวัชโณทัย กุคำใส ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสุรีย์ ใจดี และชมรมทูบีฯมร.ชร.ก็ร่วมด้วย พิธีกรคนเก่งภาคสนามทั้ง 4 คน นำทีมโดย ผศ.จำเริญ ฐานันดร ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร อ.รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์ และ อ.เมษธิดา วันใจ ได้ประกาศนามผู้เกี่ยวข้องในการแสดงให้สาธารณชนทราบไปแล้ว…คนทำดี งานเด่นเป็นประจักษ์..ย่อมเป็นที่รักและสรรเสริญของสังคมเสมอไป…ความสำเร็จครั้งนี้ด้วยความร่วมมือคณะกรรมการในกองพิธีการทุกๆคนที่ช่วยกันอย่างแข็งขัน ที่มี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการฯเป็นประธานใหญ่กองพิธีการ ที่มี ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการฯเป็นรองประธานฯ ที่ติดตามกำกับทุกขั้นตอนจนทุกอย่างลุล่วงด้วยดีเป็นที่ประทับใจผู้มาร่วมงานจาก 8 มรภ.ภาคเหนือในครั้งนี้
“ สาระสำคัญของ การแข่งขันกีฬาประเพณีกาสะลองคคำเกมส์นี้.. มิใช่อยู่ที่การแข่งขันที่ต้องการผู้ชนะและครองแชมป์ต่างๆตลอดไป…หากแต่เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความสามัคคีและการพัฒนามากกว่า” ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองนักกีฬาและผู้ติดตามจาก 8 มรภ.ต่างๆก็คงเป็นดังที่อธิการบดีฯกล่าว…ในฐานะที่เป็น ”คนราชภัฏ” ด้วยกันที่มุงมั่นพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละท้องที่ของตนเองให้เจริญตามพระราโชบายฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับคำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ว่า มรภ.ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นจากคำขวัญที่กล่าวรายงานในพิธีเปิดโดย อ.ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ นายกสโมสรอาจารย์และบุคลากร มร.ชร. ตอนหนึ่งว่า…“ต่างถิ่น หนึ่งที่มา…แข่งกีฬาสร้างไมตรี” ซึ่งมีความหมายที่ล้ำลึกมาก….
งานครั้งนี้ (มร.ชร.)ทุกภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายๆฝ่าย ทั้งนักกีฬาสมัครเล่น ต่างก็ให้ใจอุทิศกายเพื่องานนี้โดยเฉพาะ..แม้สภาวะอากาศที่ร้อนระอุ ไม่เป็นใจเท่าใดนัก (เพราะมีหมอกควันขั้นวิกฤติ ฯจากประเทศเพื่อนบ้านที่มิได้รับเชิญมาร่วมเชียร์ด้วย) แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็เล่นกีฬาแต่ละประเภทด้วย “สปิริต” ที่ยิ่งใหญ่น่านับถือจริงๆ (รวมทั้งนักกีฬาฯที่มาจากมรภ.อีก 7 แห่ง) จนทำให้งานสำคัญสำเร็จไปด้วยความประทับใจ…เพราะต่างสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี…ต่างคนต่างทำหน้าที่ด้วยความสามารถและเต็มใจเพื่อมหาวิทยาลัยฯอันเป็นที่รัก…ส่วนผลการแข่งขันเป็นอย่างจาก 16 ชนิดกีฬา คงทราบกันแล้วจากเว็บไซต์รายงานผล…ดูเหมือนว่าเจ้าภาพอย่าง มร.ชร.จะกวาดเหรียญต่างๆมากมายกลายเป็นแชมป์ในเกมกีฬาครั้งนี้ด้วย
พลังของความเป็น “คนราชภัฏ” (มร.ชร.) ไม่ว่ายุคผู้บริหารสมัยใด ต่างก็มีใจให้กับงานมาตลอด งานใหญ่ๆสำคัญๆระดับจังหวัดหลายๆงานที่ผ่านมานั้น…เป็นที่ประจักษ์ว่าจะขาดซึ่งมร.ชร.ไปมิได้ฉันใด…สำหรับงานกิจกรรมที่ “มหาวิทยาลัยฯ”…ที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจก็กลายเป็นเรื่องจิ๊บ..จิ๊บ..และชิลๆ ในไซต์งานฉันนั้น…เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมคนเก่งและเปี่ยมด้วยใจไมตรี..มีความสามัคคีเป็นธงนำ…ครับ.. “ งานใดแม้ใหญ่ และยากยิ่ง.. หากทุกคนร่วมกันด้วยใจจริง..แล้วทุกสิ่งก็จะเสร็จสมหวังได้ดั่งใจจง”
…ในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.ยัง กล่าวขอบคุณทุกๆมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์และบุคลากรของมร.ชร.ทุกคนทุกๆฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มจนผลงานออกมาดี…เป็นที่กล่าวขวัญในความประทับใจในทุกๆเรื่องของผู้มาเยือนในการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้
ก่อนปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันสุดท้าย…เจ้าภาพฯครั้งต่อไปได้มีพิธีรับธงการแข่งขันฯและการแสดงที่สวยงามตามสไตล์ล้านนา ของ มรภ.เชียงใหม่ก่อนรับเป็นเจ้าภาพกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร 8 มรภ.กลุ่มภาคเหนือ ชื่อ “พิงคนครเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่ มรภ.เชียงใหม่ ระหว่าง 31 ม.ค.- 2ก.พ. 63 ตามคำขวัญ “ฉายแสงแห่งล้านนา สายธาราแม่ระมิงค์” ….ก่อนออกสนามเพื่ออำลากลับบ้านใครบ้านมัน …ทีมข่าวสัมภาษณ์ด้วยคำถามสั้นๆจากผู้บริหารคนสำคัญของงานนี้..คือ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการฯมรภ.อุตรดิตถ์ประธานพิธีปิดการแข่งขันฯและประธานที่ประชุมอธิการบดีมรภ.(ทปอ.มรภ.) กล่าว เมื่อเวลา 12.45 น. 17 มี.ค.62 ณ สนามกีฬาฯร.ร.อบจ.เชียงราย…ได้รับคำตอบว่า…
“โอ้.!!..สุดยอดเลยยยย….ฝากชื่นชมอธิการบดีฯและทุกๆคน..ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วย..นะครับ”


///สุรพล เวียงนนท์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯม.ราชภัฏเชียงราย /รายงาน///

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1410 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *