จัดหางานจังหวัด จัดประชุมและชี้แจงเสริมสร้างความรู้ คนต่างด้าวในความดูแลของนายจ้าง/สถานประกอบการ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 441 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมชี้แจงนายจ้างและสถานประกอบการเรื่องการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง มีนางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล จัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ได้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวฉบับเดิม และมีการปรับปรุงสาระสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว ทำให้ถูกดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบปรับ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัตเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจ้างคนต่างด้าว ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในจังหวัดระยองต่อไป

 

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 441 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *