การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิแสง – ไซ้กี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยฟรีกว่า 900 ราย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง

 

วันที่ 10 เมษายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กี นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยกว่า 900 ราย ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตาบลนาเหนือ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายภิญโญ ทองเจิม ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าไปดูแลชุมชน ผ่านโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PEA ร่วมกับ วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี โดยการเข้าไปดูแลชุมชนของ PEA เป็นไปตามแนวทางการบริหารและพัฒนา PEA ตามนโยบาย Community Partnership การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและพันธมิตร โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ

ซึ่งจะจัดหมุนเวียนไปในแต่ละภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับชุมชนและพันธมิตร บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลให้เข้าถึงการตรวจรักษาโรคจากคณะแพทย์ด้วยเครื่องมือทันสมัย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยจะดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ทันตกรรม และฝังเข็ม นอกจากนี้ ในวันตรวจรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดบูธบริการอาหารฟรี อีกด้วย

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 240 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *