จัดมหกรรมตลาดสีเขียวอาหารปลอดภัย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 408 ครั้ง

สาฯสุขอำเภอศรีบุญเรือง จัด”มหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัยร่วมใจวัน อสม.ประจำปี 2562” รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย มีความสำคัญมาก รวมถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในวันที่ 22 เมษายน 2562 ภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง

นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา ดังนั้นจึงเป็นที่มาให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการอาหารปลอดภัย รวมถึงมีนโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8พร้อมทั้งขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อลดการป่วย ลดรายจ่าย จากโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเน้นบริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน และประสบการณ์ที่ได้รับ กับการดูแลสุขภาพให้เกษตรกรประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางสาธารณสุขให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารเคมีทางการเกษตร มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว และ พืชผักสวนครัว มีศัตรูพืชที่สำคัญคือ หญ้าและแมลง การขาดแคลนแรงงานในการกำจัดศัตรูพืช ทำให้ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดในปริมาณมาก ส่งผลให้สารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสัมผัสสารเคมีการเกษตร ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัด คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารเคมีกำจัดวัชพืชและกำจัดแมลง

ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรืองมีพื้นที่ปลูกอ้อยมากเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดและพบผู้ป่วยโรคหนังเน่า(NF) ดังนี้ ปี 2558 พบผู้ป่วยโรคหนังเน่า(NF) 153 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 162.85 ต่อแสนประชากร ปี 2559 พบผู้ป่วยโรคหนังเน่า(NF) 89 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 94.73 ต่อแสนประชากร ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคหนังเน่า(NF) 87 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 92.60 ต่อแสนประชากร

จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เป็นผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพจึง เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ได้ตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ลดปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตร อำเภอศรีบุญเรือง ขึ้นภายใต้ชื่องาน”มหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัยร่วมใจวัน อสม.ประจำปี 2562”วันที่ 22 เมษายน 2562 ภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง โดยจัดให้มีบูธแสดงผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถีคนหนองบัวลำภู สาธิตอาหารประเภทเมนูอาหารที่มีคุณภาพ การประกวดอาหารปลอดภัย การประกวดเต้นแอโรบิค การประกวดร้องเพลง อสม.ไมค์ทองคำ ทุกกิจกรรมเน้นที่ความปลอดภัยก่อน (Safety)พร้อมจะ ขยับเป็นคุณภาพอาหาร (Quality)และปีถัดไปจึงเป็นเรื่องความมั่นคงของอาหาร (Security)

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 408 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *