พระกาฬสินธุ์สุดทนชุมชนเทศบาลเมืองปล่อยน้ำเสียนำชาวบ้านปิดปากท่อ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 72 ครั้ง

รองเจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์สุดทน น้ำเน่าเสียจากท่อระบายน้ำทิ้งของชุมชนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะผลิตประปาหมู่บ้านนาน 2 ปี ยิ่งฤดูแล้งน้ำน้อยยิ่งมีกลิ่นเหม็นแรง ร้องเรียนหลายครั้งไม่ได้รับการแก้ไข นำชาวบ้านขุดดิน เทปูนซีเมนต์ฝังกลบปิดปากท่อ ขณะที่นายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แจง กำลังอยู่ในขั้นตอนติดตั้งสถานีสูบน้ำ เพื่อนำไปบำบัดแก้ไขปัญหาระยะยาว
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณปากท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แนวเขตติดต่อกับหนองบึงไฮ บ้านเตาไห หมู่ 4 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการรวมตัวของพระและชาวบ้านกว่า 20 คน นำโดยพระครูปริยัติสมาจาร รองเจ้าคณะตำบลกาฬสินธุ์ และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทัศนารามเตาไห นายอุทิศ วุฒิมาศ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเตาไห หมู่ 4 นายประยงค์ ภารสุวรรณ อายุ 58 ปีตัวแทนชาวบ้าน จากการสอบถามทราบว่า ได้นัดชุมชุมกันเพื่อปิดทางระบายน้ำเสีย ที่ไหลออกมาจากท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งกลิ่นที่เน่าเหม็น คุณภาพน้ำสกปรกที่ไหลลงสู่หนองบึงไฮ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะผลิตประปาหมู่บ้าน และเป็นแหล่งหาอาหารชุมชน
ทั้งนี้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายนายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลุบ เจ้าของพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหา ก่อนที่พระกับชาวบ้าน จะช่วยกันขุดดินและผสมปูนซีเมนต์ เพื่อฝังกลบปิดปากท่อระบายน้ำเสียดังกล่าว
นายประยงค์ ภารสุวรรณ อายุ 58 ปี ตัวแทนชาวบ้านเตาไห กล่าวว่า น้ำเสียที่ไหลออกมาจากท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดังกล่าว ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพระเณร และชาวบ้านเตาไหมานานกว่า 2 ปีแล้ว เนื่องจากมีกลิ่นเน่าเหม็น และเน่าเสียสกปรก หวั่นเกิดผลเสียต่อสุขภาพ เพราะเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภค บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารชุมชน ชาวบ้านเคยไปหาเก็บผัก หาหอย ปู ปลา พอมีน้ำเสียไหลลงมาดังกล่าว จึงส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะฤดูแล้งน้ำน้อย ยิ่งมีกลิ่นเหม็น หรือในวันที่มีฝนตกลงมา น้ำเสียชะล้างสิ่งสกปรกไหลทะลักลงสู่หนองบึงไฮ ที่ผ่านมาเคยไปร้องทุกข์ต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีการประชุมแล้ว แต่การแก้ไขปัญหายังไม่เป็นรูปธรรม
“เมื่อยังไม่มีการแก้ไขปัญหา คณะสงฆ์และชาวบ้าน จึงได้มีมติร่วมกัน ในการที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยทำการปิดปากท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่หนองบึงไฮ โดยได้เตรียมดิน ทราย ปูนซีเมนต์ และจอบ เพื่อทำการฝังกลบปิดท่อระบายน้ำดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทราบเรื่องแล้ว ว่าคณะสงฆ์และชาวบ้าน ได้ขออนุญาตแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการปิดท่อระบายน้ำดังกล่าว” นายประยงค์กล่าว
ด้านนายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีพระและชาวบ้านเตาไห ทำการปิดท่อระบายน้ำทิ้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าว เมื่อมีการแจ้งต่อส่วนราชการที่หน่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบเรื่องแล้ว ก็สามารถกระทำได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระสบเสียหาย หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้านและชุมชน ไม่เข้าข่ายปิดกั้นทางน้ำไหลหรือทำลายทรัพย์สินแต่อย่างใด ซึ่งจะได้รายงานข้อเท็จจริงต่อนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทราบต่อไป
ขณะที่นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียดังกล่าว หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านเตาไห ก็ได้มอบหมายสำนักปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบทั้งต้นทางและทิศทางการไหลของน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำ และล่าสุดร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวกับชาวบ้านด้วย
นายจารุวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาดังกล่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากชุมชนเมืองเกิดการขยายตัวมากขึ้น มีการปลูกบ้านจัดสรร และปลูกสร้างโรงแรม ที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณการใช้น้ำมากขึ้น และเป็นธรรมดาที่น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้วางระบบท่อรองรับน้ำเสียจากชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ที่จะไหลมารวมที่ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในกรณีท่อระบายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเตาไหนั้น ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาว กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งสถานีสูบน้ำ เพื่อปล่อยลงท่อระบายน้ำของแขวงทางหลวง สู่กระบวนการบำบัดต่อไป

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 72 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *