เกษตรกรเฮ!!สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาอนุมัติเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เมื่อวันก่อนที่ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่13 พค.62 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมและที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง ในวงเงินเป็นจำนวนเงิน 9,346,000.- บาท
นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูได้กล่าวว่าสำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน จำนวน 5 แห่งในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,346,000.- บาท ประกอบด้วย สกก.ตำบลโนนม่วง ยางหล่อ หนองกุงแก้ว จำกัด จำนวน 5 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อปลูกอ้อย สก.โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด จำนวน 2,92 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฟาร์มโคนม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสมสนุก จำกัด จำนวน 0.5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมปลูกอ้อย สนผ.ฟ.บ้านทรายมูล-กุดแข้ จำกัด จำนวน 0.3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าว และ สกก.สุวรรณคูหา จำนวน 0,626 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิก บุคคลภายนอกและส่วนราชการ
สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นแหล่งเงินในการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ทุกขนาดทุกประเภท เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นสหกรณ์ทุกแห่งจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และพร้อมให้ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิกป้องกันการใช้เงินผิดประเภทเพื่อลดความเสี่ยงในการชำระคืน หาก สมาชิกไม่สามารถรักษาวินัยทางการเงินอาจเกิดปัญหาหนี้ค้าง กระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ต้องมีการวางแผนบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *