นนทบุรี พุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

นนทบุรี พุทธศาสนิกชนชาวนนทบุรีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อเวลา 07.30น.วันที่18 พ.ค.62 ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำความดี ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำและพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 29 รูป


ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักในคุณค่าความสำคัญวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *