รับสมัครจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสา จ.ชัยภูมิ วันสุดท้าย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


วันนี้ (23 พ.ค.62) ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ บรรยากาศการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีการจัดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้เป็นวันที่ 3 วันสุดท้าย มีชาวจังหวัดชัยภูมิจำนวนมาก เดินทางมาลงทะเบียน โดยวันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวอำเภอคอนสาร ภักดีชุมพล บ้านแท่น คอนสวรรค์ หนองบัวระเหว และโรงเรียนในเขตพื้นที่
การสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังวัดชัยภูมิ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนสมัคร ทั้ง 3 วัน จากทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 7 หมื่นคน ซึ่งจะทำให้จังหวัดชัยภูมิมีกำลังพลจิตอาสาทั้งจังหวัดรวมแล้ว 1แสน3หมื่นคน โดยการเปิดรับลงทะเบียน จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดชัยภูมิวันนี้ มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมาลงทะเบียนเป็นอย่างดี ทั้งด้านการกรอกข้อมูลส่วนตัว การจัดคอมพิวเตอร์ลงทะเบียน การผลิตบัตรประจำตัว การจัดบริเวณประกอบพิธีรับสิ่งของพระราชทาน ซึ่งผู้ทีมาสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ทุกคน จะได้รับหมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวของจิตอาสา ทั้งนี้จิตอาวาเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับกระเป๋าอุ่นไอรัก เครื่องเขียนพระราชทาน และกระปุ๊กออมสินพระราชทานเพิ่มเติม เพื่อปลูกผังให้เด็กรู้จักการออมอีกด้วย สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารทั้งเช้าและบ่าย โดยจัดโรงครัวพระราชทาน บริการข้าวกล่องแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารทั้งเช้าและบ่าย โดยจัดโรงครัวพระราชทาน บริการข้าวกล่องแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน
และในวันเดียวกันนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณประตูระบายน้ำกุดโง้ง บ้านกุดโง้ง ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งเป็นการรวมกำลังพลจิตอาสาเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองส่งน้ำ ให้สะอาดสวยงาม มีภูมิทัศน์เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เป้าหมาย ในโครงกาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และจังหวัดได้เสนอเพื่อพิจารณาเป็นโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


สำหรับประตูระบายน้ำแห่งนี้ เดิมเป็นทำนบดินปิดกั้นลำปะทาวที่ไหลออกมาด้านท้ายตัวเมืองชัยภูมิ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำชี เป็นการทดน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง แต่พอถึงฤดูฝน ทำนบดินได้กีดขวางทางน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี กรมชลประทานจึงสร้างประตูระบายน้ำขึ้นมา จำนวน 2 แห่งๆแรกปิดกั้นลำปะทาว เพื่อควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ และสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต 2 สาย ส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร 2,688 ไร่ แห่งที่ 2 ปิดกั้นลำห้วยน้อย เพื่อระบายน้ำลงสู่ลำห้วยน้อย ไปกักเก็บเป็นแก้มลิงในหนองเขื่อง ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ ความจุ 2ล้าน 4 แสนลูกบาศก์เมตร เมื่อเต็มความจุน้ำจะไหลออกจากหนองเขื่อง ลงสู่แม่น้ำชีต่อไป
ซึ่งกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองชัยภูมิ จากทุกตำบล ได้ช่วยกันพัฒนาบริเวณโดยรอบคันดิน ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ ร่วมกับเครื่องจักรกล และเรือผลักดันวัชพืช ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงเรือไปเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาที่ทำงานตลอดลำน้ำ พร้อมทั้งลงไปลุยน้ำช่วยสมาชิกจิตอาสากำจัดผักตบวาและวัชพืชอีกด้วย
ในการจัดกิกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่อำเภอคอนสวรรค์ครั้งนี้ กำลังพลจิตอาสาที่มาร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุชน ต่างมาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการคำนึงถึงความปลอดภัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระราชทานเลี้ยงอาหาร โดยจัดให้มีโรงครัวพระราชทานบริการข้าวกล่องแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงอีกด้วย.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ /ข่าว

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *