รพ.นครพนม แนะชาวพุทธ ทำบุญตักบาตรด้วยเมนูอาหารสุขภาพ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 75 ครั้ง

วันที่ 5 มิ.ย. 62 ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม เขตเทศบาลเมืองนครพนม เปิดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โครงการเสริมสร้างสุขภาพพระภิกษุ สามเณร พระมหาโดม ปญฺญาธโร (ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม ได้รับ ข้อมูลจาก รพ.นครพนม ในปี 2561 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มพระภิกษุ สามเณร แม่ชี พบว่า พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 70 รูป จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร แม่ชี จำนวน 259 รูป ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พบมีภาวะเสี่ยงโรความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน จำนวนร้อยละ 38.22 ป่วยเป็นเบาหวาน จำนวนร้อยละ 3.08 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 1.93 และในปี 2562 จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร แม่ชี จำนวน 131 รูป พบภาวะเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน จำนวนร้อยละ 67.94

นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดเผยว่า ปี 2562 รพ.นครพนม ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพระภิกษุและสามเณร โดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งนี้ วัดศรีเทพประดิษฐารามได้รับคัดเลือกเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดนครพนม รพ.นครพนมจะจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กลุ่มเสี่ยง) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 มิ.ย.62 จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมศรีเทพประดิษฐาราม ครั้งที่ 2 เดือน ก.ย.62 โดยจะมีกิจกรรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุนขภาพประจำวัด (อสว.) ในเตเทศบาลเมืองนครพนม วันที่ 26 – 27 มิ.ย.62 จำนวน 50 รูป เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ ประสานงานด้านสุนขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์และหน่วยงานด้านสาธารณสุข และจะจัดกิจกรรมอบรมกรรมการวัด/ประชาชน วันที่ 17-18 ก.ค.62 จำนวน 72 คน เพื่อสร้างกระแสด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนในการเตรียมอาหารถวายพระ และระดมศักยภาพของภาคีเครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพในพระภิกษุ สามเณร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 75 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *