วว.จับมือ 4 หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื้นที่ EEC

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตีระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เขมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่EEC โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) พร้อมด้วยนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช นายกสมาคมเพื่อนชุมขน นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ และนายลำยอง ธรรมยิ่ง นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านแลง ร่วมลงนามและแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในจังหวัดระยองเข่าร่วมพิธี


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กล่าวว่า การลงนามกับหน่วยงานทั้ง5 ฝ่ายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการร่วมเสวนาหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่จ.ระยอง ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนมาบตาพุดไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุกและยั่งยืน

นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่น พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า บริการ และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้
โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว ยังจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเพื่อนชุมชนมาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย.

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *