สสจ.นครพนม” พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เตรียมเปิดเวทีขับเคลื่อนสู่นโยบาย 2 ก.ค.นี้

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 70 ครั้ง

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสุขภาวะจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเขื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน พร้อมให้แนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
สำหรับโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสุขภาวะจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเขื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักภาคีสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการเขื่อมประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานในประเด็นที่สนใจร่วมกันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโครงการฯ ได้จัดประชุมเพื่อค้นหา สร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่าย และได้ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการนำเสนอบทเรียน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายที่สนใจในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม รวมทั้งเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการจึงจะจัดประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) บทเรียนการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุจากท้องถิ่นสู่นโยบาย” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประเด็นผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 70 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *