ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นำผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสภานศึกษา ยุคใหม่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

นายสุริยัณ จันทร์ทบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นำผู้บริหารใหม่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 17 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2561 มีนางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 126 คน ครูและบุคลากร จำนวน 17 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสภานที่สภาพแวดล้อมและการบริการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และโรงเรียนยังเป็นสถานศึกษาที่มีหน่วยงานเข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พร้อมลงนามMOU ร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ในการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ภา คภูมิใจของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำไปปฎิบัติให้เกิดผลและประสิทธภาพในสถานศึกษาต่อไป

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *