สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ต้อนรับ นร.แลกเปลี่ยน AFS จากประเทศ อิตาลี่ เพื่อการศึกษาของเยาวชน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

สมพงษ์ ปานรุ่ง สระบุรี

จังหวัด สระบุรี ส่วนที่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้าน นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับนานาชาติมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ทั้งส่งนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสยังต่างประเทศทั่วโลก และรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสนานาชาติมาศึกษาในโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2562 ได้รับอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลีชื่อ Ms. Gaia Tomassoli ชื่อไทย นางสาวมัลลิกา สุขะการผดุง ซึ่งมาพำนักอยู่กับครอบครัวคุณชินะพันธ์-คุณพรรษ์พิมพ์ สุขะการผดุง และเข้าเรียนกับนักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 ปี

นาย เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เปิดเผยต่อ ว่าการที่เยาวชนนานาชาติมาศึกษาที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นั้น นอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะและค่านิยมส่วนบุคคล เพราะการมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ต้องเผชิญและพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น เกิดทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งกับสมาชิกในครอบครัวอุปถัมภ์ ครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

สำหรับการศึกษาที่โรงเรียนก็จะมีครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสของโรงเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำทุกปี นักเรียนอิตาลีส่วนใหญ่จะเลือกมาโรงเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอื่น ๆ ที่เขาสนใจก็เข้าเรียนไปเรียนกับเพื่อน ๆ โปรแกรมธรรมดาที่โรงเรียนเรามี เช่น ภาษาฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น จีน นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นวิชาที่จัดให้เพิ่มเติมเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวไทย เช่น วิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย การทำอาหารไทย การแกะสลักผลไม้ รำไทย ดนตรีไทย วาดภาพ พลศึกษา นักเรียนไทยก็เกิดความกระตือรือร้นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะอยากพูดคุยและอยากสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนต่างชาติ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายด้าน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *