วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบทุนการให้ นศ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี โดยมี คณาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักสึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 600 คน
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้ลูกศิษย์ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งโครงการรำลึกบุญคุณครูปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารำลึกบุญคุณครูและเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หหน่วยจัดที่ผลการเรียนดี มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 69 ทุน โดยเป็นเงินที่ได้จากจัดกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”


ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562 ได้จัดออกมาเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมพิธีไหว้ครูจัดขึ้นที่ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจัดพิธีไหว้ครูที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จากรายได้หลังหักค่าใช้จากในกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด2019 เพื่อเป็นการสร้างโอกาศทางการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป”

/////////////////แวเดาโอ๊ะ หะไร /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *