เหตุบังเกิดแห่ง”พุทธะ”โดยสืบสาน”พุทธะ”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง

หากมีใครถามว่า…
เหตุอันใดที่ทำให้”องค์ตถาคต อะระหันตะ สัมมาสัมพุทธะ”ต้องบังเกิดขึ้นในโลกนี้!?!
คำตอบนี้มีอยู่ใน”พระไตรปิฎก”

เป็นพระไตรปิฎกที่บันทึก”พุทธวจน” หรือคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของ”พุทธะ” ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้กับพระสารีบุตรและเหล่าอริยสาวก…

เพราะโลกนี้ยังมี”เกิด-แก่-ตาย”เราจึงบังเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหา 3 สิ่งนี้ หรือหาหนทางแห่งการดับทุกข์ให้กับเหล่าสรรพสัตว์(สัตตานัง)ทั้งหลาย

ดังนั้นในวัย 29 พรรษา”เจ้าชายสิทธัตถะ”จึงทรงออกผนวช ณ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ใช้เวลาศึกษาและลองผิดลองถูกในหลากหลายวิธี

6 ปีให้หลัง ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระองค์จึงทรงตรัสรู้”อริยสัจ 4″หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย”ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค”

กล่าวคือให้รู้หลักของธรรมชาติว่า ทุกอย่างในโลกล้วนเป็น”ทุกข์”(ทุกขัสสะ)คือต้องเสื่อมและแตกสลาย(ดับ)ไปเป็นธรรมดา

“สมุทัย”คือให้รู้ต้นเหตุแห่งการ”เกิด”ทุกข์

ส่วน”นิโรธ”คือการ”ดับ”ทุกข์

โดยมี”มรรค”เป็นหนทาง”การปฏิบัติ”ให้พ้นทุกข์

ซึ่งพระองค์ทรงชี้ไว้ 8 ประการ รวมเรียกว่ามรรคมีองค์แปด หรือ”มรรค 8″(อริยอัฏฐังคิกมรรค ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา : หนทางถึงความดับทุกข์ 8 ประการ)ดังนี้…

1.สัมมาทิฐิ(ความเห็นชอบ)

2.สัมมาสังกัปปะ(ดำริห์ชอบ)

3.สัมมาวาจา(วาจาชอบ)

4.สัมมากัมมันตะ(การงานชอบ)

5.สัมมาอาชีวะ(อาชีพชอบ)

6.สัมมาวายามะ(ความเพียรชอบ)

7.สัมมาสติ(สติชอบ)

8.สัมมาสมาธิ(สมาธิชอบ)
///////////////////////////////
สืบสาน”พุทธะ”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 604 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *