BIKE FOR KING บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมปั่น รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 207 ครั้ง

ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง “BIKE FOR KING” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี กล่าวต้อนรับ โดยอำเภอสายบุรี ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องชาวสายบุรีทุกคน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมในวันนี้ มีการเต้นคีตะมวยไทย ยืดเส้นยืดสายก่อนการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด และแบ่งกลุ่มปั่นไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงด้วย

โดยนายภูเบศ จันทนิมิ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยปีนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รัฐบาล องค์กร และประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสายบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับเครือข่ายอำเภอสายบุรี จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน ได้ร่วมกันรณรงค์การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้กว่า 800 คน มาจากหลายภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอสายบุรี และใกล้เคียง ปั่นจักรยานรอบเมืองสายบุรี และแบ่งสายเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสายบุรี.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 207 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *