กาฬสินธุ์ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 79 ครั้ง


จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ซีพีเอฟ เดินหน้าอบรมผู้เลี้ยงหมูรายย่อย รู้ทัน ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อสกัดโรคระบาดเข้ามาในพื้นที่ พร้อมกำชับเฝ้าระวังเข้ม หากพบสุกรแสดงอาการป่วย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือ CALL CENTER ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทางแอพพลิเคชั่น DLD 4.0
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวรพล ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย สำหรับจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมีนายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตร จ.กาฬสินธุ์ นายสุบิน รองสูงเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และ บจ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่เข้าร่วมโครงการ 150 คน
นายวรพล ภูภักดี เกษตรและสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ให้ความสำคัญและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวของและภาคเอกชน ในการป้องกันการระบาดเข้าประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้เกิดความตระหนัก ไม่ประมาทและปรับปรุงระบบป้องกันโรคภายในฟาร์ม พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการสังเกตและแจ้งโรค หากพบผู้ป่วยที่มีอาการตามคำนิยามของโรคฯ ตามแผนเตรียมความพร้อมและรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน แต่เป็นไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หากสุกรติดเชื้อโรคฯดังกล่าว จะทำให้สุกรเสียชีวิตทุกตัว เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมปสุสัตว์ของไทยเป็นอย่างมาก ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับ ซีพีเอฟ ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ในการปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี รู้วิธีสังเกตอาการของโรค รู้วิธีปฏิบัติในกรณีที่พบหมูป่วย เป็นการร่วมมือร่วมใจเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด โดยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบระบบการป้องกันโรคอีกด้วย
ด้านนายสุบิน รองสูงเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทมีความห่วงใยเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอื่นๆใน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้มอบหมายให้สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ และนำระบบป้องกันโรคสำหรับฟาร์มเปิดไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในเขต จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมปศุสัตว์ ติดตามสถานการณ์การระบาดและเตรียมแผนการรับมืออย่างใกล้ชิดเป็นเวลาเกือบ 3 ปี โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สร้างศูนย์พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ด่านชายแดน 2 แห่ง คือที่ จ.เชียงราย และ จ.มุกดาหาร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด จัดสัมมนาใหญ่ ให้ความรู้ทุกจังหวัดในภาคอีสาน และร่วมกับปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ให้ความรู้ มอบยาฆ่าเชื้อ สื่อความรู้ เนื่องจากเกษตรกรรายย่อย เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคดังกล่าวได้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากพบสุกรแสดงอาการป่วย ให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ CALL CENTER ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จ.กาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์ ทางแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยปัจจุบันยังไม่มีรายงานหรือพบโรคดังกล่าวในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 79 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *