คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 108 ครั้ง


1 ส.ค.62 ที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลผาบ่อง อ.เมือง โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฯ มีส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ นำผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนและผู้ที่สนเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง พร้อมกันนี้ส่วนราชการได้นำกล้าไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน
นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาผลผลิตดานการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพ้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น วิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดการประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น กระเทียม , ถั่วลิสงลายเสือ ฝักทอง รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอีกจำนวนมาก


ทั้งนี้เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการผลิตของตนเองและทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้ดี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และที่สำคัญเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
………………………………………………….
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0882687191

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 108 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *