รู้ไหม”พุทธะ”สวดอะไร?

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 192 ครั้ง

หากมีใครถามว่า…ในครั้งพุทธกาล”องค์ตถาคต อะระหันตะ สัมมาสัมพุทธะ”หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดมนต์ไหม หากสวดท่านสวดบทใด!?!
แม้คำตอบนี้จะไม่มีในพระไตรปิฎก
แต่หากศึกษาจาก”พุทธวจน” หรือคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของ”พุทธะ” ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก
ก็พอจะสรุปแบบ”ฟันธง”ได้เลยว่า…
พระพุทธเจ้าไม่ได้สวดมนต์!!!
เหตุผลเพราะ”พุทธะ”ระบุไว้ชัด เรื่องมันตะ หรือมนตรา เป็นความรู้หรือวิชาของพวกพราหมณ์ไตรเพท ซึ่งมักจะนำสิ่งของมาสวดหรือท่องด้วยบทคาถา เพื่อทำให้สิ่งของนั้นๆ กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือมีพลังเข้มขลังขึ้นมา จัดว่าเป็นเดรัจฉานวิชา และสั่งห้ามไม่ให้เหล่าอริยสาวกกระทำตามนั้น
แต่ปัจจุบัน…พระสงฆ์ไทยในหลายๆ วัด กลับปฏิบัติสวนทางกับคำสอนของพุทธองค์ อาทิ นำน้ำมาตั้งวางในขันบ้าง-ในบาตรบ้าง แล้วสวดด้วยสารพัดคาถา ให้กลายเป็น”น้ำมนต์”นำไปรด-ปะพรม-พ่น เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคล บางวัดจัดใส่ตุ่มบ้าง-โอ่งบ้าง ให้ญาติโยมอาบสะเดาะเคราะห์/แก้กรรม
อย่างไรก็ตาม…แม้”พุทธะ”จะไม่สวดมนต์ แต่ยามว่างเว้นหรืออยู่วิเวก ท่านก็มักจะ”สัชฌายะ”หรือสาธยายธรรมบทต่างๆ โดยเฉพาะการสวดกฎ”อิทัปปัจจยตา”และสวด”ปฏิจจสมุปบาท”เป็นประจำ
โดยกฎ”อิทัปปัจจยตา”มีอยู่เพียง 4 บรรทัดเท่านั้น…

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
เมื่อ”สิ่งนี้”มี “สิ่งนี้”ย่อมมี

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่ง”สิ่งนี้” “สิ่งนี้”จึงเกิดขึ้น

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
เมื่อ”สิ่งนี้”ไม่มี “สิ่งนี้”ย่อมไม่มี

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
เพราะความดับไปแห่ง”สิ่งนี้” “สิ่งนี้”จึงดับไป

0สืบสาน”พุทธะ”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 192 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *