เชียงใหม่ จัดงานลานนาพฤกษาชาติ เฉลิมพระเกียรติราชินีพันปีหลวง ในวโรกาส 12 สิงหาคม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 107 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานลานนาพฤกษา
ชาติ ครั้งที่ 38 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม พร้อมส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเผย
แพร่การปลูกกล้ายไม้ให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาพันธุ์ให้เป็นกล้วยไม้
เศรษฐกิจของประเทศ มีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ เจริญทรัพย์ นายกสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไม้ดอก
ไม้ประดับ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนมอบ
รางวัลแก่ผู้ชนะการตกแต่งสวนกล้วยไม้ ประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอก
ไม้ประดับ รวม 15 รางวัล โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

นายทัศนัย กล่าวว่า เทศบาลร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานดัง
กล่าว ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคมนี้ รวม 4 วัน โดยเปิดให้เข้าชม
ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตามพระราชเสาว
นีย์ ที่พระองค์ท่านให้มีการขยายพันธุ์พันธ์กล้วยไม้ไทยที่หายาก และ
ใกล้สูญพันธุ์ ก่อนกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติอีกครั้ง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดสวนกล้วยไม้กว่า 10 สวน
ประกวดกล้วยไม้ไทยกว่า 15 ประเภท ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
อาทิ โป๊ยเซียน โกสน ชวนชม บอนสี กระบองเพชร ไม้อวบน้ำ และ
สัปปะรดสี พร้อมนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ สวนสัตว์เชียงใหม่ และชมรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งผลิต
ภัณฑ์ชุมชนด้วย


////////////////////////////////////////////////////////
ทีมข่าว Talknews online รายงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 107 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *