รร.เทศบาล2จัดพิธีเปิดโครงการบูรณาการ3โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการ 3 โครงการคือโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียนและโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตลาดนัด ท.2) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆส่งเสริม

และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและเพื่อให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและรู้จักการเก็บออมพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพสู่ความเป็นเลิศโดยในโครงการจะมีการจัดให้ชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/การจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการทำเจลล้างมือ,ขนมไทย จากโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากโครงการตลาดนัด ท.2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 ณ. อาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี
ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ จ.จันทบุรี

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *