วิทยาลัย สารพัดช่างฉะเชิงเทราจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 102 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ประธานกรรมการอาชีวศึกษา​ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มอบให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการบริการประชาชนในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ประชารัฐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ต.นครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา

..นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษา กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ตลอดจนนโยบายการสร้างความเชื่อมโยง การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราตระหนักเป็นอย่างดี ต่อนโยบายดังกล่าว และดำเนินการในรูปแบบของการจัดการศึกษาหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบ ทวิศึกษา และ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับโรงเรียนประถม และ โรงเรียนมัธยมในสังกัด สพฐ.มาโดยตลอด

..ทั้งนี้ยัง จะเป็นการบูรณาการ การขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และแนะแนวสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนและอนุเคราะห์สถานที่ การประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จากทางโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3
(ชนะสงสารวิทยา) ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายด้วยดี

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 102 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *