ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจความพร้อมเตรียมรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 819 ครั้ง

บรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียน ตชด.จังหวัดอุบลราชานี
วันที่​ 14 ส.ค.2562นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงาน ทหาร ตำรวจภูธรจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อม ด้านสถานที่ ความปลอดภัย การจราจรและเต็นท์อำนวยความสะดวกประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย บ้านบ๋าฮี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น.

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 819 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *