คณะธรรมาภิบาล จ.ตราด ลงพื้นที่ไม้รูดติดตามโครงการเรียงหินกันคลื่นปากคลองไม้รูด

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 154 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด นําโดย นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นาย อบต.ไม้รูด เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่บริเวณปากคลองบ้านไม้รูด หมู่ที่ 6 บ้านร่มสุข โดยมีนายสมโภชน์ วาสุกรี รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสอดส่องโครงการเรียงหินกันคลื่นปากคลองไม้รูดหมู่ที่ 6 บ้านร่มสุข ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งของตําบลไม้รูด
สำหรับโครงการเรียงหินกันคลื่นปากคลองบ้านร่มสุข หมู่ที่ 6 ตําบลไม้รูด การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 สิ้นสุดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาการก่อสร้าง 400 วัน ในงบประมาณ 10,125,000,00 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจํากัดโชคดี 55 ต.อ่าวใหญ่ เป็นผู้ดําเนินการสร้าง การก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งแบบทิ้งหินก้อนใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร เนื่องด้วยตําบลไม้รูดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลอ่าวไทย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปนะมงเกือบ 100% สร้างบ้านเรือนบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณสองฝั่งคลองใหญ่ โดยเฉพาะคลองไม้รูด หมู่ 1 และหมู่ 6 ซึ่งเป็นคลองที่

ประชาชนประกอบอาชีพประมง และสร้างบ้านเรือน อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ประชาชนเหล่านี้ดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากช่วงมรสุมจะเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่ง ทําให้ชาวประมง ที่สัญจรผ่านเข้าออกคลองบ้านไม้รูดเพื่อทําการประมงยากลําบาก และเป็นเหตุให้เรือล่มบ่อยครั้ง อีกทั้งยังทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน ประชาชน นอกจากนี้ยังทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน และการเคลื่อนตัวของทรายบริเวณปากคลอง ถูกพัดพามาทําให้คลองตื้นเขิน เป็นเหตุทําให้เรือของชาวประมงสัญจรเข้าออกไม่สะดวก และทําให้เกิดความเสียหาย จึงได้มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และป้องกันภัยพิบัตทางน้ำด้วยจึงเป็นโครงการวัตถุประสงค์
ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ สวัสดิ์วารี จ.ตราด

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 154 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *