องคมนตรี ลงใต้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 81 ครั้ง

วันนี้ 6 ก.ย. 2562 เวลา 11.00 น. ที่ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา พร้อมทั้งให้โอวาทแกนักเรียนและคณะครู โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กล่าวว่า มาครั้งนี้เพื่อมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยได้มุ่งเน้นให้บุคลากรจัดระบบการศึกษา พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การพัฒนาด้านวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้นำไปใช้ชีวิตประจำวันได้และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในการนี้ ยังมอบอุปกรณ์การศึกษาพระราชทาน อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้แก่นักเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมบูทนิทรรศการของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ให้ได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้ความอนุเคราะห์เข้ารับโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนที่จบจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 614 คน นักเรียนชาย 306 คนนักเรียนหญิง 308 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีนักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 5 คน

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา/ ข่าว

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 81 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *