ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 320 ครั้ง

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สถิตย์ นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดย รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีผลการดำเนินงานผ่านทุกองค์ประกอบและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ณ อาคารสำนักอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562…

ทนงศักดิ์ อินเสนา ภาพ/ข่าว

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 320 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *