สานสัมพันธ์มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รัฐฉาน รัฐคะยา พม่า และ สปป.ลาว เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสู่อาเซียน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 181 ครั้ง

นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธ์ล้านนาสู่อาเซียน ภายใต้โครงการเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนลน 1 โดยมีส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , เชียงใหม่ , ลำพูน ลำปาง รวมทั้ง กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน ( AEC) ประกอบด้วย สปป.ลาว , กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ รัฐฉาน , กะเหรี่ยง รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย.62 โดยการรวบรวมเอาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ มาทำการแสดงให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และประเพณี เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ขององค์ความรู้ ภูมิปัญญาและคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม ปลุกจิตสำนำให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรอันมีค่าในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยน สืบสาน รักษาและต่อยอดงานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมดยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กระชับความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ ในการนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาได้เผยแพร่วิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดการเชื่อมดยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กิจกรรมในงาน เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านภาษา การแต่งการ อาหาร ภาษา และวิถีชีวิต จัดนิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และจัดแสดงเครื่องแต่งการของชาติพันธุ์

สาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประกวดและจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์สุขภาพ แสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และการละเล่นของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เช่น ไทใหญ่ กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลีซู จีนยูนาน เลอเวี๊อะ ดาราอั้ง ( เชียงใหม่) ไทยอง ( ลำพูน) ไทลทื้อ ( ลำปาง) และกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) และไทใหญ่ รัฐฉาน , กะหรี่ยง รัฐคะยา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 181 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *