สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4/2562

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

วันนี้ ที่ห้องประชุมอ่างฤาไน ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาคำขออนุมัติโฆษณางานเกี่ยวกับสถานพยาบาล ประเภทที่ 2 มีสถานพยาบาล ที่ยื่นขอโฆษณาทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา โดยคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติให้ดำเนินการได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ฝากให้คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อความหน้าเพจเป็นระยะๆด้วย หากมีการโฆษณาเกินความเป็นจริงให้แจ้งสถานประกอบการทันที โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้วย

เอนก / ฉะเชิงเทรา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *