อ่างทอง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมหลักสูตรการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาน้ำจืด(คลิป)

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง

วันที่ 12 ก.ย. 62 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาน้ำจืด เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจ โดยมี นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

นายไพศาล สุขปุณพันธ์

นายไพศาล กล่าวว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด เช่นปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลายี่สก ปละชะโอน เป็นต้น เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มี “การปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง” จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อีกอาชีพหนึ่ง
การจัดอบรมในวันนี้ มีประชาชนในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการตำบลละ 5 คน รวม 10 คน ประชาชนจากอำเภอต่างๆมาร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรม เพื่อขยายผลในอนาคตอำเภอละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 5 คน รวมจำนวน 25 คน
นายเรวัต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าประมงน้ำจืด ทั้งจากการเพาะเลี้ยง และจากการจับจากธรรมชาติ เรามีตลาดปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางที่สามารถกระจายผลผลิตไปสู่จังหวัดต่างๆได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

อ่างทอง จัดทำโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดพื้นบ้าน เพื่อรองรับการผลิตสัตว์น้ำทั้งด้านการเพาะเลี้ยงและการจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หากเราสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้เองและในช่วงที่หมดจากฤดูกาลทำนาจังหวัดอ่างทองมีโครงการ “ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง” เพื่อเป็นการพักดิน เพิ่มความชื้นให้กับแปลงนาลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูข้าว ลดการใช้น้ำในการทำนาและเป็นการใช้แปลงนาอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดโดยการปล่อยปลาเข้าทุ่ง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

หิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *