สพม.33 (สุรินทร์) พร้อมเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบลด คัดแยกขยะมูลฝอย ตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 199 ครั้ง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ ตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.33
ตามที่จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จัดประกวดหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ ตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด และหน่วยงานตัวแทนกระทรวงต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ รวม 174 แห่ง ผลปรากฏว่า สพม.33 (สุรินทร์) ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 5 หน่วยงานสุดท้าย ประกอบด้วย

  1. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
  2. สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
    โดยในวันนี้ (10 กันยายน 2562) คณะกรรมการได้พื้นที่ประเมินจากสภาพจริง เพื่อตัดสินการประกวดและจัดลำดับ การประกวดหน่วยภาคภาครัฐต้นแบบ ตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนแตลศิริวิทยา และโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรองรับการประเมินอันเป็นผลจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทำการขยายผลลงสู่สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 199 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *