จุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 149 ครั้ง


มุกดาหาร – “จุรินทร์” เปิดงาน “ มหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ” พร้อมเชิญภาครัฐและเอกชนร่วมหารือแนวทางและมาตรการส่งเสริมการค้าชายแดน 2 ประเทศ เผยจะมีการลงนาม MOU ทำการค้าขาย 5 คู่ มูลค่ากว่า 323 ล้านบาท และจัดงานนำสินค้าดีจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน และของดีจาก สปป.ลาว มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย


เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะเขต “ สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง ” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้ จัดการประชุมส่งเสริมการค้าชายแดนของภาคเอกชนไทย-สปป.ลาว
โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนของไทย คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจ ไทย-ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว หอการค้าจังหวัดชายแดน ไทย-ลาว 12 จังหวัด และเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย และฝ่ายสปป.ลาว คือสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว และสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวง 8 แขวง มาประชุมร่วมกัน เพื่อหารือถึงแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าชายแดน
ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน จะมีการลงนามใน MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับ สปป.ลาวจำนวน 5 คู่ มีมูลค่ากว่า 323 ล้านบาท และยังจัดให้มีกิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ ไทย-สปป.ลาว (MOC Biz Club และ YEN-D) ณ บริเวณงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถตกลงทำการค้าได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสัมมนา หัวข้อ “ ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ ผลักดันเศรษฐกิจ การค้าชายแดน ” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์และการใช้ Form D/E ” โดยกรมการค้าต่างประเทศ “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา การจัดอบรมสัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT เพื่อยกระดับธุรกิจสู่ห่วงโซ่คุณค่าสากล “CLMVT Adapt to Global Value Chain” คาดว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจากกลุ่มประเทศ CLMVT จำนวน 200 ราย และการจัดกิจกรรม Mini Export Clinic เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล
ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน มุกดาหาร จำนวน 110 คูหา ประกอบด้วย สินค้าของดี 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สินค้า OTOP ไทย และ ODOP ลาว สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรนวัตกรรม อุปกรณ์และปัจจัยทางการเกษตร สินค้าท่องเที่ยว สปา และแฟรนไชส์ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สปป.ลาว ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงที่สำคัญ โดยจังหวัดมุกดาหารถือเป็นประตูการค้าที่สำคัญของไทยด้านชายแดน สปป.ลาว ที่เชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 แต่มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 โดยมีด่านการค้าที่สำคัญ คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 31.27% ต่อปี มีเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการส่งออกผลไม้ไทยผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ รวมถึงอยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง
สำหรับการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ในช่วง 7 แรกของปี 2562 (มกราคม – กรกฎาคม) มีมูลค่ารวมสูงถึง 33,029 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ วงจรพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ น้ำมันดีเซล เป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เชื่อเพลิงอื่นๆ เครื่องรับ – ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทร. 02-5475099 เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
*
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 149 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *