สพป.กระบี่ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้ PLC

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมนครา ลองบีช รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกคน จำนวน 61 คน

เพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยการสรุปงานโดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ((Professional Learning Community : PLC) มุ่งพัฒนาคุณภาพการทำงานและการบริการ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ ในการพัฒนางาน และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ยั่งยืน ใช้เวลาและทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจแนวคิด แนวทางในการทำงาน การฝึกทักษะสำคัญ การหนุนเสริมเติมพลังการทำงาน และใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความรู้ ทักษะการทำงาน และถอดบทเรียนสู่การทำงานในโอกาสต่อไป รวมถึงการจัดให้มีเวทีหรือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training) เพื่อช่วยให้บุคลากรในสำนักงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน คณะวิทยากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นางบุญญา นวลใย และนายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *