รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พัฒนานวัตกรรมระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พัฒนานวัตกรรมระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โครงการ Smart Heart ทหารไทยหัวใจแข็งแรง หลังจากทดลองคิดค้นมานานกว่า 3 ปี พร้อมต่อยอดไปสู่ภาคประชาชน ได้รางวัลการพัฒนาคุณภาพระดับดีเลิศของกองทัพบก ประจำปี 2562

พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เผยถึงหลังจากทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำวัตกรรมระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โครงการ Smart Heart ทหารไทยหัวใจแข็งแรง โดยโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดมาจากปัจจัยเสี่ยงเช่นไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทำให้มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจอย่างซ่อนเร้น แต่เมื่อแสดงอาการมักก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรง จากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนถึงแก่ชีวิต แต่ถ้าเรารักษาปัจจัยเสี่ยงแต่เนิ่นๆจะสามารถลดหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวอีกว่า ข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก(ประมาณ 5,000 นาย) และจากผลการตรวจร่างกายประจำปี พบว่ากำลังพลส่วนหนึ่ง มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงต่อเนื่องทุกปีโดยไม่ได้รับการรักษาทางโรงพยาบาลจึงได้เริ่ม “โครงการทหารไทยหัวใจแข็งแรง” ขึ้นเมื่อปี 2560โดยคัดเลือกกำลังพลในพื้นที่พิษณุโลกที่มีอายุมากกว่า 55ปีขึ้นไปมาคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ด้วย Application Thai CVD Risk Score (อ้างอิงสูตรคำนวณของ นายแพทย์ ปริญญ์วาทีสารกกิจ และนายแพทย์ มนต์ธวัชอำนวยโรงพยาบาลรามาธิบดี)พบว่ากำลังพลกลุ่มเป้หมายจำนวน 481 รายมีความเสี่ยงะดับต่ำ (10%) =387 ราย ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง(10 – 15%) = 57รายความเสี่ยงระดับสูง (>20%) = 17 รายนำกลุ่มความเสี่ยงระดับสูงมาทดสอบ

สมรรถภาพหัวใจ โดยการวิ่งสายพานและตรวจการทำงานหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง พบผลเป็นโรคหลอดหลอดตีบจำนวน 2 รายได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทุติยภูมิ สามารถป้องกันการเกิดโรครุนแรงได้ในปี 2561 ได้พัฒนาโปรแกรม NAH Smart Health ที่สามารถรายงานผลการตรวจร่างกายกำลังพลพร้อมผลการคำนวณ COV Risk Score ทำให้สะดวกในการดึงข้อมูลกำลังพลมาดำเนินโครงการต่อเนื่อง และ เปรียบเทียบผลการดำเนินการได้ง่ายขึ้นโดยปี2561 คัดกรองกำลังพลมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ พบว่ามีความเสี่ยงระดับต่ำ = 2577 ราย (80.13%) ความเสี่ยงระดับปานกลาง = 468 ราย (14.55%) ความเสี่ยงระดับสูง = 111 ราย (345%) ความเสี่ยงระดับสูงมาก= 34 ราย (1.06%) ความเสี่ยงระดับสูงอันตราย =26 ราย (0.819) และพบกำลังพลกลุ่มเสี่ยงระดับสูงขึ้นไปเสียชีวิตจำนวน2 รายโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการ “Smart Heart ทหารไทยหัวใจแข็งแรง” ขึ้นในปี 2562 จึงได้นำข้อมูลปัญหาพฤติกรรมของกำลังพลที่พบมาออกแบบการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในกลุ่มกำลังพลที่มีความเสี่ยงสูง (ระดับ3 ขึ้นไป)จำนวน 153 รายโดยใช้ GROW Modeร่วมกับการศึกษาจากกรณีกำลังพลตัวอย่าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องยา อาหารจากคณะเภสัชกรและนักโภชนาการการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายโดยคณะนักกายภาพ และการจัดการอารมณ์ความเครียดและบุหรี่

จากนักจิตวิทยา เพื่อค้นหาและป้องกันการเกิดโรคหัวใจชิงรุก รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกายและการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาทชีวิตที่ดีของกำลังพลในกองทัพภาคที่ 3 และในอนาคตก็ขยายผลไปสู่ภาคประชาชน ทั้งชุมชนรอบค่าย หรือประชาชนที่ต้องการคตรวจสอบสุขภาพร่างกายของตนเอง

ทั้งนี้จากผลงานดังกล่าว ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์จึงรับรางวัลการพัฒนาคุณภาพระดับดีเลิศของกองทัพบก ประจำปี 2562 จากผู้บัญชาการทหารบก
///////
ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *