ชาวบ้าน ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ รับสมุดสิทธิประจำตัวที่ดินทำกิน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 132 ครั้ง

จังหวัดมุกดาหาร มอบสมุดประจำตัวให้แก่ชาวบ้านใน ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รับมอบสมุดสิทธิประจำตัวที่ดินทำกิน รวม 211ราย รวม 293 แปลง ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล โดย ยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

20-9-62 ที่บริเวณ อาคารประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะจัดสรรที่ดินให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะแปลงรวม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเน้นแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของ เกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐอื่น โดย ยึดแนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
นายเจนวิทย์ ครองเงิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โดยการดําเนินงานตามนโยบาย คทช.ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดย คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ แจ้งให้ คทช. จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนใน ลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงหมู” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ง คทช. จังหวัดมุกดาหาร ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงหมู” ท้องที่ตําบลดงหมู จํานวน 257 ราย 367 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,900 ไร่เศษ .

กรมที่ดินได้จัดทําสมุดประจําตัวส่งให้จังหวัดเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับการ คัดเลือกจํานวน ๓๖๔ แปลง และสํานักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้ตรวจสอบ รายละเอียดแล้ว ปรากฏว่า มีสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ในเขตพื้นที่ตําบล ดงหมูที่มีความถูกต้องพร้อมที่จะมอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ จํานวน 211 ราย 293 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ
ทั้งนี้ถึงแม้จะมีการขายสิทธิหรือเปลี่ยนมือไม่ได้ แต่ก็ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีขอบเขตของที่ดินทำกินอย่างชัดเจน และชาวบ้านต่างยืนยันว่าจะดูแลรักษาผืนดิน รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการทำกินบนที่ดินที่ได้รับสิทธิ…
สำหรับพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัยในครั้งนี้ มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 132 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *