สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ระยอง นำโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ อาคาร อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่นำโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชาวจังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ มีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าว โดยมีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่ีเกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฎิรูปประเทศในระดับจังหวัดของส่วนราชการ การนำยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้้ำโดยร่วมกับประชาชนในระดับพื้นที่(อบต.)ที่เป็นรูปธรรม(ระบุแผนงานโครงการ การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน) ความก้าวหน้าในการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง:ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ(ทางตรง-ทางอ้อม)และแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความสำเร็จของโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจร รวมทั้งปัญหาการร้องเรียนและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนะยอง การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพื้นที่ และผลกระทบจากการดำเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายเจน นำศิริชัย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อมารับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพลประชาชน ซึ่งได้ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวลที่หลากหลายและจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะสะท้อนปัญหาไปยังฝ่ายบริหารของประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขหาให้เป็นรูปธรรม โดยทางสมาชิกวุฒิสภา ก็จะนำข้อมูลที่ได้รับไปผลักดันให้เกิดความสำเร็จต่อไป….

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 92 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *