จังหวัดปทุมธานีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำแจกประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อเป็นสิริมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10ต.ค. 2562 ที่ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี นำไปแจกประชาชนทุกครัวเรือน นำโดยว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั้งหมดภายในจังหวัดปทุมธานี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่26เมษายน 2562 ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 8โครงการหนึ่งในนั้นคือ “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562”

ต่อมา กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *