โรงเรียนวัดทุ่งคอก จัดโชว์ผลงานมหกรรม“ ธ สถิตในดวงใจ… นิรันดร์”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 73 ครั้ง

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดนิทรรศการ“ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับ นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน นางละเอียด สะอิ้งทอง ที่ปรึกษาด้านงานบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนสถานศึกษาทั่วประเทศ คณะครู และนักเรียนจัดนิทรรศการ“ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 เพื่อแสดงผลงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)


นางอารี พวงวรินทร์ กล่าวว่า โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้กิจกรรมนิทรรศการบุคคลผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญาสู่อาชีพ “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีกิจกรรมหลักสูตร Workshop กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมนิทรรศการต้นแบบด้านการเกษตร กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดงาน


อีกทั้งในระหว่างการจัดนิทรรศการ นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นางพะนอ อี้รักษา ที่ปรึกษาโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาร่วมเป็นเกียรติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ“ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน จนได้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทาน โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ผลงานนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best ระดับประเทศ ต้นแบบโรงเรียนสุจริต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) อีกด้วย

/////////////////ทีมข่าวทอล์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 73 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *